Uzależnienie od hazardu, sieci, internetu, komputera, seksu, pracy, zakupów

Terapia indywidualna dla osób uzależnionych od hazardu, internetu, komputera, seksu, pracy, zakupów

Terapia grupowa dla osób uzależnionych od hazardu, internetu, komputera, seksu, pracy, zakupów

Poradnictwo rodzinne dla osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin

Terapia grupowa dla bliskich i rodzin osób uzależnionych

Poradnictwo prawne dla osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin

Konsultacje z lekarzem psychiatrą.

Świadczenia bezpłatne, bez wymaganego skierowania oraz ubezpieczenia w ramach programu realizowanego z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Rejestracja:

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, Kraków, ul. Basztowa 5

tel. 12 421 95 67, 504 610 731, mail: provitaestery@wp.pl

 

 

 

ODDZIAŁ DZIENNY OGÓLNOPSYCHIATRYCZNY

W Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym realizujemy program terapeutyczny dla osób w kryzysie oraz z zaburzeniami depresyjnymi, snu, pamięci i zapamiętywania, po przebytych zaburzeniach psychicznych.

Podczas programu prowadzona jest pełna diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, farmakoterapia, zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, zajęcia plastyczne, relaksacja) pomagajace rozwiązać trudności emocjonalne.

Program daje możliwość poprawienia zdolności interspersonalnych – komunikacji, asertywnosci, rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Może być traktowany jako początek procesu leczenia, pogłębionej diagnozy oraz ustalenia dalszego planu terapii.

Kwalifikacje do programu w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatryczym przy ul. Basztowej 5 w godzinach 9.00-11.00.

Kontakt telefoniczny – 12 628 68 10.