Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

Konsultacje terapeutyczne i psychoterapia:

–dla osób uzależnionych od nikotyny, alkoholu, narkotyków, leków

-dla osób uzależnionych od hazardu, jedzenia, seksu, zakupów, Internetu

-dla współuzależnionych

-dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Konsultacje psychiatryczne:

-diagnoza i farmakoterapia psychiatryczna

Terapia grupowa:

-program terapii obejmujący grupę wstępną, grupę pracy nad głodem, grupę psychoedukacyjną, grupę pogłębioną

Lokalizacja: ul. Basztowa 5

Konsultacje terapeutyczne i psychoterapia:

–dla osób uzależnionych od nikotyny, alkoholu, narkotyków, leków

-dla osób uzależnionych od hazardu, jedzenia, seksu, zakupów, Internetu

-dla współuzależnionych

-dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Konsultacje psychiatryczne:

-diagnoza i farmakoterapia psychiatryczna

Terapia grupowa:

-program terapii obejmujący grupę wstępną, grupę pracy nad głodem, grupę psychoedukacyjną, grupę pogłębioną

Personel:

  • Bugaj Jarosław, psycholog, specjalista terapii uzależnień
  • Duran-Gorzkowicz Małgorzata, specjalista psychoterapii uzależnień
  • Leska Joanna, specjalista psychoterapii uzależnień
  • dr n.med. Wojciech Śledziński , specjalista psychiatra
  • Hałat Katarzyna, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
  • Jasnos Elżbieta specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji