Drogi Pacjencie!

Rejestracja na wizytę w naszych placówkach odbywa się osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Rejestracji telefonicznej można dokonać pod numerem telefonu do wybranej poradni, który znajdziesz w zakładce -> KONTAKT

Rejestrując się mailowo, w treści wiadomości prosimy o podanie następujących informacji:

  1. Imię i nazwisko osoby, którą chcą Państwo zarejestrować
  2. PESEL
  3. Adres zamieszkania
  4. Numer telefonu
  5. W przypadku pierwszej wizyty w poradni, do której wymagane jest skierowanie prosimy o podanie kodu dostępowego (4 cyfry) e-skierowania.
    W przypadku skierowania w formie tradycyjnej (papierowej) do maila należy dołączyć skan skierowania w formacie .pdf, a oryginał dostarczyć w ciągu 14 dni.
  6. Nazwa poradni, do której chcą się Państwo zarejestrować

BRAK PEŁNEJ INFORMACJI MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ZAREJESTROWANIE PACJENTA W PORADNI.

Czas oczekiwania na odpowiedź mailową: do 3 dni roboczych.

Otrzymanie przez Państwa odpowiedzi na e-maila z terminem wizyty oznacza,
że Pacjent jest już zarejestrowany w systemie i nie ma konieczności potwierdzania tego faktu telefonicznie.

Ważne! W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty należy wcześniej odwołać ją osobiście, telefonicznie lub mailowo. Odwołując wizytę można zapisać się na inny termin porady.

Podczas rejestracji/wpisu na listę oczekujących Pacjenci nie mają wpływu na ostateczny wybór dnia i godziny wizyty. Przy rejestracji Państwa wizyty będziemy starali się uwzględnić Państwa preferencje.

Za wszystkie trudności związane z rejestracją telefoniczną serdecznie przepraszamy i prosimy o cierpliwość lub skorzystanie z rejestracji elektronicznej.

tekst


Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, np. porada lekarska, długoterminowa psychoterapia nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia się, osoba chcąca podjąć leczenie zostanie wpisana na LISTĘ OCZEKUJĄCYCH i zostanie jej wyznaczy termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest zgoda Pacjenta na wpisanie na listę oraz skierowanie na leczenie do odpowiedniej Poradni.

Ważne! Wpis na listę oczekujacych nie obowiązuje w przypadku kontynuacji leczenia, kiedy pacjent wymaga okresowego, w ściśle ustalonych terminach wykonywania kolejnych wizyt albo porad. W takim przypadku termin kolejnego etapu świadczenia zostanie wyznaczony zgodnie z planem leczenia.

Więcej informacji na temat zasad zapisu na listę oczekujących, obowiązków świadczeniodawców oraz pacjentów znajdą Państwo na stronie NFZ / LISTY OCZEKUJĄCYCH

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04.210.2135 z 27 września 2004 r.) NFZ zamieszcza informacje o prowadzonych przez poszczególnych świadczeniodawców listach oczekujących, liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej.


Administratorem danych osobowych podawanych w celu rejestracji jest CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ NZOZ KRAKÓW – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.Jakuba Majora 5/1, 31-422 Kraków. Dane są niezbędne w celu umówienia wizyty, a następnie prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta.