„Zdrowie psychiczne ma znaczenie”

To hasło promujące III Kongres Zdrowia Psychicznego, który planowany jest na 7 czerwca 2021 r. w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie. Odbędzie się pod tytułem „Od instytucji do środowiska – dostępność i szacunek”.

Kongres Zdrowia Psychicznego to spotkanie zrzeszające osoby na rożne sposoby związanych z psychiatrią – ludzi doświadczonych kryzysem psychicznym, ich bliskich, lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek psychiatrycznych, asystentów zdrowienia, osób działających w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach na rzecz ludzi, którzy przeżywają lub przeżyli załamanie zdrowia psychicznego. Uczestniczą w nim także pracownicy pomocy społecznej, przedstawiciele nauki, kultury i polityki, sojusznicy i przyjaciele ożywieni ideą przełamywania uprzedzeń wobec osób w kryzysach psychicznych.

Głównym celem spotkań jest wymiana nie tylko informacji, doświadczeń oraz refleksji, ale także pomysłów pomagających dążyć do budowania przyjaznej, dostępnej i różnorodnej opieki psychiatrycznej i terapeutycznej w Polsce.

 „Przypomnieniu, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, którego ochrona należy do obowiązków państwa, o tym, że przemyślana troska o zdrowie psychiczne buduje kapitał osób, rodzin i społeczeństwa, że przyjazny, sprawny system pomocy i wsparcia w kryzysach zdrowia psychicznego przeciwdziała tragediom indywidualnym i rodzinnym oraz wielkim stratom społecznym” – jak czytamy w opisie pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbył się 8 maja 2017 roku.

Na poprzednich kongresach specjaliści opowiadali o zaletach psychoterapii, zapobieganiu samobójstwom, centrach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, o tym, dlaczego szpitalne leczenie psychiatryczne należy lokalizować przede wszystkim w szpitalach ogólnych, o wyzwaniach stojących przed pielęgniarkami psychiatrycznymi. Eksperci przez doświadczenie dzielili się swoimi historiami chorowania i zdrowienia i tym, w jaki sposób pomagają ludziom trwającym w kryzysie i ich bliskim. Mówili o tym jak wygląda pobyt w szpitalu z perspektywy pacjenta, o konieczności dostępu do psychoterapii, o tym, jak mieć wpływ na swoje leczenie.

Pilotaż, który został uruchomiony po I Kongresie Zdrowia Psychicznego, doprowadził do powstania już 33 Centrów Zdrowia Psychicznego w Polsce, obejmujących opieką ok. 12 procent mieszkańców Polski.

Inicjatorami Kongresu Zdrowia Psychicznego są prof. Jacek Wciórka, prof. Andrzej Cechnicki i dr Marek Balicki

Źródło: https://kongreszp.org.pl/