Od kandydatów  do pracy wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (przez nich wskazanych) oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać: CV, List motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń, kursów i staży, oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku).

W aplikacji proszę zaznaczyć preferowany wymiar zatrudnienia oraz możliwy termin rozpoczęcia współpracy.

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres mailowy :  provita@provita.org.pl

W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”