Co zyskasz dzięki e-recepcie?

E-recepta jest elektronicznym dokumentem, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. E-receptę można zrealizować za pomocą czterocyfrowego kodu, który można otrzymać e-mailem bądź SMS-em, w zależności od tego, jaka forma zostanie wybrana w elektronicznym Kontcie Pacjenta.

Sprawdź jak działa e-recepta i co możesz dzięki niej zyskać na:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta