Teleporady a skierowania

Przypominamy, że do wizyty (w tym teleporady) u lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

Również bez skierowania korzystać można z terapii i poradnictwa w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień i Wspóluzależnień.

Skierowanie jest wymagane do psychologa i terapeuty w poradniach:
Psychologicznej
Seksuologicznej
Zdrowia Psychicznego.
Skierowanie wystawia lekarz rodzinny lub specjalista posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W czasie epidemii COVID-19 prosimy o przesyłanie skierowań mailem. Czas dostarczenia oryginału został wydłużony do 21 dni.