Szanowni Państwo, działalność Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu została czasowo zawieszona w związku z pandemią.

Celem Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu jest praca terapeutyczna indywidualna i grupowa osób uzależnionych od alkoholu. W razie potrzeby świadczone jest również wsparcie farmakologiczne.

Leczenie na oddziale jest bezpłatne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów, którzy ukończyli 18 rok życia.

By zostać przyjętym na Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień od Alkoholu wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty  posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie musi wskazywać: Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień z wpisanym rozpoznaniem F10.