ODDZIAŁ DZIENNY OGÓLNOPSYCHIATRYCZNY

<Powrót do aktualności 26 lipca 2017 ODDZIAŁ DZIENNY OGÓLNOPSYCHIATRYCZNY

W Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym realizujemy program terapeutyczny dla osób w kryzysie oraz z zaburzeniami depresyjnymi, snu, pamięci i zapamiętywania, po przebytych zaburzeniach psychicznych.

Podczas programu prowadzona jest pełna diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, farmakoterapia, zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, zajęcia plastyczne, relaksacja) pomagajace rozwiązać trudności emocjonalne.

Program daje możliwość poprawienia zdolności interspersonalnych – komunikacji, asertywnosci, rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Może być traktowany jako początek procesu leczenia, pogłębionej diagnozy oraz ustalenia dalszego planu terapii.

Kwalifikacje do programu w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatryczym przy ul. Basztowej 5 w godzinach 9.00-11.00.

Kontakt telefoniczny – 12 628 68 10.