Usługi bezpłatne

Uzależnienia

Psychiatria

Oferujemy
 • Terapię uzależnień od alkoholu, leków, nikotyny, środków psychoaktywnych, internetu, hazardu, seksu i innych
 • Farmakoterapię i psychoterapię zaburzeń psychicznych lękowych, depresji, nerwi
 • Farmację i psychoterapię zaburzeń seksualnych kobiet i mężczyzn
 • Program terapii zaburzeń preferencji seksualnych dla osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
 • Oddział dzienny dla osób uzależnionych, oddział dzienny ogólnopsychiatryczny.

Psychologia

Seksuologia

Konsultacje psychiatryczne:
-diagnoza i farmakoterapia psychiatryczna

Konsultacje psychologiczne - w tym:
-opinie psychologiczne
-diagnoza: badania ilorazu inteligencji, osobowości, funkcjonowania emocjonalnego
-psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna dorosłych
Leczenie zaburzeń:
-depresyjnych
-nerwicowych
-osobowości
-emocjonalnych
-psychosomatycznych
-odżywiania
-rozwój osobisty

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest potrzebne w wypadku wizyty u psychiatry, w przypadku wizyty u psychologa jest wymagane.

Każdy z psychologów ukończył lub jest w trakcie szkolenia certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i pracuje pod superwizją.

Konsultacje seksuologiczne i psychoterapia indywidualna w zakresie:
-brak lub utrata potrzeb seksualnych
-trudności w osiągnięciu orgazmu
-zaburzenia erekcji
-trudności związane z tożsamością płciową
-brak akceptacji własnej orientacji seksualnej
-uzależnienie od seksu
-uzależnienie od pornografii
-nietypowe preferencje seksualne
-przedwczesny wytrysk


-dyskomfort w sytuacjach społecznych: nawiązanie nowych znajomości, występienia publiczne
-trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji, znajomości
-inne trudności związane ze strefą seksualną
-przezwyciężenie i zrozumienie traumatycznych wydarzeń z przeszłości
-pogorszenie relacji z najbliższymi
-kryzys małżeński, rodzinny, partnerski
-fobie

Program terapii zaburzeń preferencji seksualnych:
-terapia osób wchodzących w konflikt z prawem z powodu swoich preferencji seksualnych

Oddział Dzienny przeznaczony jest dla osób cierpiących na zaburzenia depresyjne, maniakalne, lękowe,dysocjacyjne, hipochondryczne, na tle organicznym oraz zaburzenia osobowości. Pobyt w Oddziale jest szczególnie zalecany osobom będącym w kryzysie psychologicznym, znajdującym się pod wpływem długotrwałego stresu, które nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami i z pracą zawodową. Z propozycji Oddziału Dziennego skorzystają również osoby nieśmiałe, z fobią społeczną, mające problem z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych. Oddział Dzienny może być traktowany jako początek procesu leczenia, dla pogłębionej diagnozy i rozpoznania problemów pacjenta oraz ustalenia dalszego planu terapii, która może być kontynuowana w formie spotkań indywidualnych. Pobyt w Oddziale trwa 60 dni. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Pacjenci poddawani są farmakoterapii, psychoterapii grupowej, konsultacjom psychologicznym, diagnozie psychologicznej oraz innym formom terapii, m. in.:

Choreoterapiaaktywna praca z ciałem poprzez taniec i ruch w towarzystwie muzyki, która obejmuje taniec, ćwiczeniamuzyczno-ruchowe oraz improwizacje do muzyki.

Muzykoterapia terapia poprzez muzykę, która może mieć formę bierną (słuchanie muzyki proponowanej przez terapeutę) i czynną (tworzenie muzyki poprzez np. wystukiwanie rytmu, nucenie). Muzyka jest stosowana w celach profilaktycznych.

Relaksacjafizyczna i umysłowa technika, która pozwala zredukować stres i przywrócić równowagę w organizmie. Relaksacja obejmuje trening autogenny, trening progresywny Jacobsona, techniki oddechowe, medytację, wizualizację i afirmację.

Psychodrama psychoterapia wykorzystująca elementy teatru i dramy, polegająca na odgrywaniu, wcielaniu się w rolę, stwarzaniu sytuacji, w której pacjenci przepracowują własne problemy, docierają do obszarów konfliktowych, spontanicznie wyrażają emocje. Psychodrama pełni funkcję ekspresyjną i integrującą. Może okazać się szczególnie pomocna dla osób zahamowanych, nieśmiałych, tłumiących swoje emocje.

Warsztaty psychologiczne zajęcia, które poprzez specjalnie przygotowane ćwiczenia wpływają na zwiększenie świadomości własnych emocji i sposobu funkcjonowania w grupie oraz pozwalają na przećwiczenie nowych sposobów zachowania i nabycie ważnych umiejętności społecznych, takich jak m. in. asertywność, dobre komunikowanie się z innymi, autoprezentacja, podejmowanie decyzji, kontrolowanie złości, twórcze myślenie, umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Do przyjęcia do Oddziału wymagane jest skierowanie.
Kontakt bezpośredni w godzinach 9-13 - 793-841-483

Personel

 • Antonik Anna, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Babulska Karolina, psycholog
 • Białorucka Anita, terapeuta zajęciowy
 • Błaszczuk-Malik Ewa, psycholog
 • Brózda Karolina, psycholog, psychoterapeuta
 • lek. med. Błach-Droździewicz Joanna, specjalista psychiatra
 • Czapkiewicz Katarzyna, psycholog, psychoterapeuta
 • Dziedzic Agata, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • lek. med. Dźwigał Teresa, specjalista psychiatra
 • Gancarz Natalia, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Gawlas Kinga, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • lek. med. Ewa Hajdrowska-Walo, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. med. Jadczak-Łoboda Karolina, specjalista psychiatra
 • Agata Kapeluszny, psycholog
 • lek. med. Kadela Bogumiła, specjalista psychiatra
 • Klamerus Joanna, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Kotula Karolina, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Kurdowska-Kot Beata, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Lach Weronika, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Michalska Aleksandra, psycholog
 • Musiał Katarzyna, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Niewczas Natalia, psycholog
 • Nowacka Beata, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Nowacki Henryk, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Pawlik Krzysztof, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Pomierna Karolina, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • lek. med. Pragnący Katarzyna, specjalista psychiatra, psychoterapeuta
 • lek. med. Teresa Rusek, specjalista psychiatra
 • Sala Monika, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Samborska Aneta, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Sielicka Dominika, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Służałek Damian, psycholog, psychoterapeuta
 • lek.med. Sobolewska-Drzewicka Iwona, specjalista psychiatra
 • Sworniowski Stephanie, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Szulc Sylwia, psycholog, seksuolog kliniczny
 • dr n. med. Śledziński Wojciech, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog
 • Trojanowska Karolina, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • lek. med. Wierzbicki Przemysław, specjalista psychiatra
 • lek. med. Witkowska-Gacoń Danuta, specjalista psychiatra
 • dr n.med. Wójcik Stanisław, psychiatra, seksuolog
 • Marzena Zbrońska, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • Zwardoń-Piwowar Gabriela, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Konsultacje terapeutyczne i psychoterapia:
-dla osób uzależnionych od nikotyny, alkoholu, narkotyków, leków
-dla osób uzależnionych od hazardu, jedzenia, seksu, zakupów, Internetu
-dla współuzależnionych
-dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Konsultacje psychiatryczne:
-diagnoza i farmakoterapia psychiatryczna

Terapia grupowa:
-program terapii obejmujący grupę wstępną, grupę pracy nad głodem, grupę psychoedukacyjną, grupę pogłębioną

Oddział Dzienny przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych, hazardu lub innych nawyków i popędów.

Świadczenia obejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych, a także osób ryzykownie pijących.

Pobyt w Oddziale trwa 40 dni. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu, w godzinach od 9.00 do 14.00. Pacjenci poddawani są farmakoterapii, psychoterapii grupowej, konsultacjom psychologicznym.

Do przyjęcia do Oddziału wymagane jest skierowanie.

Terapia indywidualna i grupowa dla osób uzaleznionych od hazardu, internetu, komputera, seksu, pracy, zakupów

Poradnictwo rodzinne dla osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin

Poradnictwo prawne dla osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin

Konsultacje psychiatryczne


Świadczenia bezpłatne, bez wymaganego skierowania oraz ubezpieczenia w ramach programu realizowanego z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Personel

 • Bugaj Jarosław, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Dereń Władysław, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Duran-Gorzkowicz Małgorzata, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Frydrych Joanna, psychoterapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Gąsiorek Justyna, psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Hałat Katarzyna, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Jasnos Elżbieta, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Kosiorowska Katarzyna, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Krakówka-Kowalska Anna, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Król Dorota, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Krzeszowiak Agnieszka, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Leska Joanna, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Samborska Aneta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • dr n. med. Śledziński Wojciech, specjalista psychiatra
 • Święcicki Miłosz, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • lek. med. Wierzbicki Przemysław, specjalista psychiatra
 • Wrońska Dorota, psychoterapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji