Aktualności

ODDZIAŁ DZIENNY OGÓLNOPSYCHIATRYCZNY

W Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym realizujemy program terapeutyczny dla osób w kryzysie oraz z zaburzeniami depresyjnymi, snu, pamięci i zapamiętywania, po przebytych zaburzeniach psychicznych.

Podczas programu prowadzona jest pełna diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, farmakoterapia, zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, zajęcia plastyczne, relaksacja) pomagajace rozwiązać trudności emocjonalne.

Program daje możliwość poprawienia zdolności interspersonalnych – komunikacji, asertywnosci, rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Może być traktowany jako początek procesu leczenia, pogłębionej diagnozy oraz ustalenia dalszego planu terapii.

Kwalifikacje do programu w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatryczym przy ul. Basztowej 5 w godzinach 9.00-11.00.

Kontakt telefoniczny – 12 628 68 10.

 

PROGRAM TERAPII LECZENIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

Terapia indywidualna i grupowa dla osób uzaleznionych od hazardu, internetu, komputera, seksu, pracy, zakupów

Poradnictwo rodzinne dla osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin

Poradnictwo prawne dla osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin

Świadczenia bezpłatne, bez wymaganego skierowania oraz ubezpieczenia w ramach programu realizowanego z funduszu rozwiązywania problemów hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Rejestracja:

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, Kraków, ul. Estery 6

tel. 12 421 95 67, mail: provita.estery@wp.pl